تبلیغات
عاشقانه - دل شکسته
به عاشقانه خوش آمدید ...
دل شکسته

walk with me in love 
عاشقانه همراه من گام بردار


Talk to me about
به من از آن بگو 

what you cannot say to others
كه توان گفتنتش را به دیگری نداری


Laugh with me
بامن بخند

even when you feel silly
حتی آنگاه كه احساس حماقت میكنی 

Cry with me
بامن گریه كن 

when you are most upset
آنگاه كه در اوج پریشانی هستی 

Share with me all the beautiful things in life
تمام زیباییهای زندگی را بامن شریك باش 

Fight with me
در كنار من

against all the ugly things in life
با تمام زشتی های زندگی ستیز كن 

Create with dreams to follow me
با من رویاهایی را بیافرین تا به دنبال آنها برویم 

Have fun with  in whatever we do me
در شادی هرچه میكنم شریك باش

Work with me towards common goals
برای رسیدن به آرزوهامان یاری ام كن

Dance to the rhythm of our love with me
با آهنگ عشقمان با من برقص

                              Walk with me throughout life       
                          بیا درسراسر زندگی در كنار هم گام برداریم


این مطلب توسط delbar tanha  روز چهارشنبه 21 مرداد 1388 در ساعت 08:03 ق.ظ نوشته شد | نظرات()